נוהל הנפקת תעודת כשרות

  1. בעל העסק ימלא טופס בקשה לקבלת תעודת כשרות ( הטופס באתר ) .
  2. פגישת היכרות ותאום ציפיות עם מחלקת הכשרות ( תיאום יעשה מול המשרד ).
  3. תשלום דמי פתיחת תיק כשרות בסך 174 ש''ח.
  4. צירוף תעודות כשרות של הספקים ומוצרים ע"י בעל העסק.
  5. קביעת משגיח כשרות שילווה את הליך פתיחת העסק וביצוע פעולות מקדימות: טבילה והגעלת כלים, קבלות סחורה, פיקוח , הדרכת בעל העסק וכו' .
  6. פגישה עם הרב הראשי לסיכום מהלך ההכנות , בדיקת מוכנות לקבל תעודת כשרות.
  7. הנפקת תעודת כשרות לכל רבעון , לפי רמת הכשרות שתאושר ע"י הרב הראשי :
             א. תעודת כשרות רגילה . 
             ב. תעודת כשרות מהדרין . 
 
      8. תשלומים : 
             א. תשלום אגרה שנתית ע"פ חוק.
             ב. תשלום עבור דמי השגחה חודשיים.
             ג. לא תינתן אפשרות לתשלום דמי השגחה על-ידי העסק ישירות למשגיח.
 
      9. השגחה לחג הפסח :
             א. בעל העסק יודיע מבעוד מועד על כוונתו לפתוח את העסק בפסח (חודש מראש) .
             ב. ביצוע הכשרת העסק ופיקוח על קבלת מוצרים כשרים לפסח.
             ג. תשלום אגרה נפרדת לחג הפסח.
             ד. מכירת חמץ לכל העסקים ע"י המועצה הדתית באחריות אישית של בעלי העסקים.
                                                     
 
 
                                                      בהצלחה                                                                                                                                                                           
יצירת קשר: רחוב רמב"ם 34 ,גבעת שמואל
טלפון: 03-5321211 מייל: m-datit@bezeqint.net
שעות קבלת קהל
ימים א-ה 8:30 עד 14:30
ימים א, ד 17:00 עד 19:00
שעות קבלת קהל למחלקת נישואין
ימים א-ה 9:00 עד 13:00
ימים א, ד 17:00 עד 19:00