הוצאת תעודת רווקות- /פנוי/ה

יש להמציא המסמכים הבאים:           

  • תעודת זהות + ספח.
  • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.

* גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל.

* במידה והמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני  ע"מ שיאשר נישואיהם.

  • תעודת לידה.
  • תשלום אגרה בסך - 156 ש''ח (נעשית במקום).

לאחר פתיחת תיק הרווקות, המבקש ישלח שני עדים  שאינם קרובי משפחה, להעיד על המצב האישי.

(על העדים להצטייד בתעודה מזהה).

במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

  • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
  • תעודת נישואין   – הקודמת לגירושין.
  • תעודת נישואין של ההורים.

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

  • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
  • תעודת נישואין   – הקודמת לפטירה.

עולים חדשים : לפני שניגשים לבית הדין הרבני יש לבוא למועצה הדתית ולקבל הפניה ולאחר מכן יפנו לבית הדין ע"מ להוציא אישור יהדות.

יצירת קשר: רחוב רמב"ם 34 ,גבעת שמואל
טלפון: 03-5321211 מייל: m-datit@bezeqint.net
שעות קבלת קהל
ימים א-ה 8:30 עד 14:30
ימים א, ד 17:00 עד 19:00
שעות קבלת קהל למחלקת נישואין
ימים א-ה 9:00 עד 13:00
ימים א, ד 17:00 עד 19:00