במועצה הדתית רח' רמב"ם 34 (ברחבת החניה)
בית המדרש הקהילתי  רחוב עוזי חיטמן  2 
בית כנסת "היכל רחמים" רח' שי עגנון

הערה: מתקן הגניזה בבית כנסת היכל יהודה עבר לרחוב עוזי חיטמן 
 נא לא להניח גניזה באזור זה.