יעקב רייכר- יו"ר
שייקה בשן- גזבר
יצחקי עדי-חבר
יוסי גרין- חבר
שמואל מאירוביץ- חבר
אורה בורק- חבר
חגית בן נר - חבר